Els Misteris del Rosari amb dibuixos de J. Castañer

Misteris de Goig, Llum, Dolor i Glòria del Sant Rosari
amb dibuixos de J. Castañer..

Comentaris