Goigs a la Mare de Déu de l'Alegria. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

Mare de Déu de l'Alegria
Catedral de Barcelona

Puix s'alegra vostre amor
si us invoquen cada dia:
Alegreu el nostre cor
oh Verge de l'Alegria.

Alegreu a l'afligit
que vostre favor implora,
servint-li de clara aurora
de la tristesa en la nit:
mostrant-li el bé infinit
que sens Vós no alcansaria.
...
Alegreu vostres devots
que us invoquen amorosos,
alegreu als fervorosos
que us canten aquests goigs;
alegreu als que, Senyora,
us invoquen nit i dia.
...
Puix s'alegra vostre amor
de dar als devots son dia:
Alegreu el nostre cor
oh Verge de l'Alegria.


Capella de la Mare de Déu de l'Alegria a la Catedral de Barcelona
Escultor: Josep M. Camps i Arnau (1945)
En aquesta capella hi ha enterrat el cardenal Narcís Jubany i Arnau (+1996).
Foto: Monestirs Puntcat

Foto: Josep Maria.

Comentaris