Goigs molt antics a sant Feliu. Parlavà (Baix Empordà, Girona).

COBLES DEL GLORIOS MARTYR SANT FELIU DE GERONA. COMPOSTES PER BERNAT CABAIEU, RECTOR DE SANT FELIU DE PARLAVA. ANY 1618.


Martyr Feliu excelent
pus teniu tanta virtut
pregau per nostra salut
a Iesus omnipotent.

Qui pora dir las grandezas
de vos Feliu glorios
y aquellas grans prohesas
que feu sant Culgat y vos
dos germans de gran virtut
y en bondat excelents.
...
Feliu felix y ditxos
o sant benaventurat
pregau a Deu poderos
aja de nos pietat
ens aport a salvament
per son merit y virtut.

Font: Biblioteca de Catalunya

Parlavà amb l'església dedicada a Sant Feliu.
Foto: Josep Grin.


Comentaris