Misteris de Dolor del Sant Rosari, de Mn. Cinto Verdaguer

El Primer: La oració de Nostre Senyor Jesucrist en l'hort.


Al jardí solitari
Jesús arriba;
pensant amb lo Calvari,
sua sang viva.
Rentau amb sang tan pura
l'ànima nostra,
tornant-li l'hermosura
d'esposa vostra.

El Segon: Quan fou lligat i assotat.


Amb cinc mill assots paga
les culpes mies,
quedant fet una llaga
i entre agonies.
Jesús, per endolcir-vos
aqueix suplici,
des d'ara vull seguir-vos,
fugint del vici.

El Tercer: Quan fou coronat d'espines.


Espines afrontoses
son front coronen,
espines de les roses
que els plaers donen.
Amb vostres mans divines,
Jesús, quan mòria,
no em coroneu d'espines,
sinó de glòria.

El Quart: Quan portà la Creu al coll.


Tres vegades l'aterra
la Creu feixuga,
i em diu, estès en terra,
que amb Ell la duga.
La duré amb paciència,
Jesús amable;
puix Vós sou la ignocència,
jo só el culpable.

El Cinquè: Quan fou clavat en Creu.


De la Creu dura en l'ara
Jesús expira,
i encès d'amor encara
per mi sospira.
Jesús, que vostres passos
seguint, un dia
repose en vostres braços
l'ànima mia.

Comentaris