Goigs a la Mare de Déu de l'Alzina. Cantonigròs, a L'Esquirol (Osona, Barcelona).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE L'ALZINA VENERADA EN EL SEU PEDRÓ DE LA PARRÒQUIA DE CANTONIGRÒS (BISBAT DE VIC).

Mare de Déu de l'Alzina

Puix que per gràcia divina
sou Mare del Diví Cos,
Mare de Déu de l'Alzina,
vetlleu per Cantonigròs.

En la calma de la serra
dins una alzina heu florit,
com una flor de la terra
sembrada per l'Infinit.
El qui cap a Vós camina
us veu voltada de flors.

pel camí de Collsacabra
us cerquen els pelegrins,
i els crida la vista un arbre
perquè Vós hi sou a dins.
Que us trobin, Verge Divina,
i entrin dins el vostre clos.

Les tempestes de la terra
seguen l'alzina d'arrel,
mes Vós no deixeu la serra
on sou vinguda del Cel.
Un nou pedró s'endevina,
quatre tanys clouen el tros.

La gent d'aquesta comarca
el Rosari us ve a cantar;
de l'aliança sou l'Arca
entre el món i el més enllà.
Del Cel, on sou la Regina,
doneu-nos l'etern repòs.


Capelleta amb la Mare de Déu on havia estat la gran alzina. Foto: Josep Maria.

Imatge de la Mare de Déu de l'Alzina. Les desproporcions que s'hi veuen son fruit de la dificultat de fer la foto a través d'una espessa reixa. Foto: Josep Maria.

El Casal Les Planes de Cantonigròs d'on va sorgir aquesta devoció.
Té adjuntes una capella i masoveria. Retall d'una foto d'ÀlexHinojo

L'any 1904, els propietaris de Les Planes de Cantonigròs decidiren entronitzar a la soca d'una frondosa i simbòlica alzina propera una imatge de la Mare de Déu, com a record del cinquantenari de la Proclamació del Dogma de la Immaculada Concepció.
Amb la persecució religiosa del 1936 va ser destruïda la capelleta de l'alzina i per a no deixar-ne rastre va ser tallada la majestuosa alzina.

Els propietaris de Les Planes propiciaren que es tornés a venerar la Mare de Déu de l'Alzina construint en el mateix lloc on hi hagué la vella alzina, un pedró amb una fornícula contenint una imatge de la Mare de Déu, la que està representada en aquests Goigs. El pedró es va inaugurar el 8 de setembre del 1948. Al darrera dels Goigs es pot llegir una descripció més acurada de la devoció a la Mare de Déu de l'Alzina i la seva història. És la imatge que segueix:

Nota històrica al darrera dels GoigsComentaris