Misteris de Goig del Sant Rosari, de Mn. Cinto Verdaguer

El Primer: L'Encarnació del Fill de Déu en les entranyes de Maria Santíssima


Un àngel de l'Altíssim
diu a Maria
que de son Fill Santíssim
Mare seria.
Humil Vós acceptàveu
honra tan alta:
perquè us humiliàveu,
Déu vos exalta.

El Segon: Quan Maria Santíssima visità la seva cosina santa Elisabet


A vostra cosina
quan visitàreu,
de dons i llum divina
la coronàreu.
Visita molt ditxosa
la de Maria,
per lo cor que la gosa
font d'alegria.

El Tercer: La Nativitat del Fill de Déu en el portal de Betlem


Com brota de l'aurora
la llum del dia,
de Vós, Reina i Senyora,
Jesús naixia.
Feu que en nosaltres nasca,
i, a sa presència,
com flor del cel renasca
nostra ignocència.

El Quart: La Presentació del Fill de Déu en el Temple


Amb vostre Fill dolcíssim
al temple anàreu,
i, Anyell diví, a l'Altíssim
lo presentàreu.
Alcançau-nos, Maria,
que aqueix Fill vostre
a Déu presente un dia
l'esperit nostre.

El Cinquè: Quan Maria Santíssima havent perdut el seu Fill, el trobà en el Temple


Al bon Jesús perdéreu,
Mare afligida,
i ensenyant lo vegéreu
lliçons de vida.
Si el perdo per desgràcia,
a vostre exemple,
feu que el trobe amb la gràcia
dintre del temple.Partitura que serveix per a tots els misteris, encara que pels de Glòria s'hi incorpora una variant.

Comentaris