Goigs a sant Miquel arcàngel, copatró de Vallromanes (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT MIQUEL ARCANGEL CO-PATRÓ DE LA PARROQUIA DE SANT VICENS DE VALLROMANAS, EN LO DEGANAT DEL VALLÈS, I BISBAT DE BARCELONA. SA FESTA EL 29 DE SETEMBRE.

Imatge de Sant Miquel que es venerava a la capella del Castell de Sant Miquel i després a l'església parroquial de Vallromanes (Foto de l'any 1933).

Puix que portau las balansas
Per pesarnos en lo cel:
Al poble de Vallromanas
Defenséulo Sant Miquel.

Vos crià l'Omnipotent
Pera patge en son palau,
Més hermós que el cel blau,
Més brillant que'l sol naixent,
Ell vos féu tan resplandent,
Perque li foreu fidel.

Ab l'espasa que us ha dat
Lo Sant-Fort en las batallas,
Contra'ls infernals canallas
Fortament heu batallat,
Y ab vostres peus heu xafat
Lo cap del malvat Luzbel.

Tenint lo dimoni al peu,
Ab l'espasa desveynada
Tancau sa boca malvada,
Y ab fort accent li dieu:
¿Qui serà tant alt com Deu?
¿Qui l'igualarà en lo cel?

Príncep vos feu lo Senyor
Sobre tots los altres àngels,
Insigne entre'ls arcàngels,
Y del infern vencedor;
Vos serèu sempre'l terror
De Satanàs lo crudel.

Gran es vostre valiment,
Arcàngel molt gloriós,
Puix amparau molt joyós
Fins al home delinquent,
Desde dalt del firmament,
Lo lliurau de mort crudel.

Quant la mort nos tallarà
Lo fil de nostra existència,
Y la propia conciencia
Nostres crims recordarà,
Vullau a Jesús pregâ,
Pogàm morir sens recel.

Si davant del tribunal
Del jutge inapelable,
Fort de rabia lo diable
Volgués ser nostre fiscal,
Digauli: ¡Atràs, animal!
Redeixte al Deu d'Israel.

En vos sempre confiats
D'aquest poble los vehins
Vos demanan que als raims
Guardeu de pedra; y'ls blats
Feu que no siguin tocats
De mals ayres y robell.

Ja que per son Co-patró
Vallromanas vos venera,
De vos Arcàngel espera
En tot temps protecció:
Feu que aquesta població
Vos imiti ab son bon zel.

Gravat de Sant Miquel que era als Goigs antics que tenien la lletra tradicional "Qui voldrà ser prosperat en la Terra y en lo Cel..." L'última estrofa d'aquests Goigs antics provinents de la capella del castell deia:

Ofereix protecció
en esta alta Montanya
rebent veneració
de diversa gent estranya.
Vinguia donchs tot lo veynat
ab cor devot y fidel.

Vallromanes encara té en peu i en estat ruïnós la torre de l'homenatge del Castell de Sant Miquel o Castell de Montornés. A uns 20 metres al sud del castell hi ha les runes de l'antiga ermita de Sant Miquel. Les notícies més antigues del culte a Sant Miquel al cim del Montornés de Vallromanes arriben al segle XIII, no podent pas descartar un culte més antic. 
La capella més antiga del castell va subsistir fins al segle XVII, que per a poder-la conservar s'hi van fer algunes reformes en els anys 1606 i 1636. Però es veu que aquestes reformes no van ser suficients perquè a l'any 1650 es va fer una nova capella que va ser beneïda el 8 d'octubre de 1650 per mossèn Francisco Riquer. 
Al mes de maig de 1838 la capella va ser profanada per uns malfactors i el culte es va traslladar, amb la malmesa imatge, a l'església parroquial de Sant Vicenç de Vallromanes. Aquesta imatge va ser restaurada l'any 1906 per l'escultor Josep Quixal, de Barcelona.

Església parroquial de Sant Vicenç de Vallromanes. Foto: Maria Rosa Ferre.

Petita imatge de Sant Miquel que es portava en processó. Aquesta imatge es venerava a l'església parroquial de Vallromanes des del 1789. De l'escultor Miquel Galvany i Traber. Mentre hi va haver culte a la capella del castell era portada en processó fins al castell. Després la processó va ser només pel poble el dia de sant Miquel.

Restes de l'ermita de Sant Miquel del castell de Montornès. Foto de l'any 1933. 

Castell de Montornès:

Parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes:

Comentaris