Goigs a sant Josep. Poble Nou de Manresa (Bages, Barcelona).

GOIGS EN HONOR DE SANT JOSEP. VENERAT A L'ESGLÉSIA DE SANT JOSEP DEL POBLE NOU. MANRESA. Any 1949-1979.

Sant Josep

Oh, Sant Josep Castíssim
que al cel tot ho podeu
oïu nostra pregària
i al Poble Nou salveu.

La fe d'un devot vostre
eix Temple edificà
i aquesta Barriada
per Patró us nomenà.

Model sou de esposos
dels pares exemplar
la llum del vostre exemple
en sia nostre far.

Set Dolors sofrireu
Set Goigs vàreu tenir
feu que amb la vostra ajuda
lleugé ens sia el sofrir.

Feu que com nau segura
aquest Temple sagrat
soplugui la fe pura
dels fills d'aquest veïnat.

Que es vegi vostre Temple
curull d'anhelants cors
siau de tots exemple
i pels malalts consol.

De la ciutat amada
de Trinitaria Llum
guardeu la fe sagrada
que ens dugui a port segur.

Siau-ne flama encesa
pel bon treballador
i en ella tot Manresa
s'abrandi en foc d'amor.

De nostra Barriada
siau excels Patró
guieu nostra fillada
vers l'eternal mansió.

La mort que Vós tinguéreu
sia la nostra mort:
al costat dret... Maria,
Jesús... a prop del cor.

Agraeixo a Àngel Sanchez l'aportació d'aquests Goigs

Església de Sant Josep al barri del Poble Nou de Manresa.
Foto: Google Maps.

Interior de l'església. Foto: Quimpuig12


Comentaris