A la Mare de Déu: el Sant Rosari

Senyor meu Jesucrist...

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Oferiment. Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu tots els nostres pensaments, paraules i obres a major honra i glòria vostra. I vós, Verge Santíssima, obtingueu-nos del vostre Fill que amb tota atenció i devoció puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el qual us oferim per l'exaltació de la santa Fe catòlica, per les nostres necessitats espirituals i temporals, i pel bé i sufragi dels vius i difunts que siguin més del vostre grat i de la nostra principal obligació.
Els misteris que s'han de contemplar el dia d'avui son:

Misteris de Goig (dilluns i dissabte)
1. L'Encarnació del Fill de Déu.
2. La Visitació de Maria Santíssima a la seva cosina santa Elisabet.
3. El Naixement de Nostre Senyor Jesucrist a Betlem.
4. La Presentació de l'Infant Jesús al Temple.
5. El Trobament de l'Infant Jesús al Temple entre els Doctors de la Llei.

Misteris de Llum (dijous)
1. El Baptisme de Jesús en el Jordà.
2. La Presència de Jesús en les Bodes de Canà.
3. L'Anunci del Regne de Déu.
4. La Transfiguració de Jesús en el Tabor.
5. La Institució de l'Eucaristia.

Misteris de Dolor (dimarts i divendres)
1. L'Oració de Jesús a l'Hort de Getsemaní.
2. L'Assotament de Jesús lligat a una columna.
3. La Coronació d'espines.
4. La Pujada de Jesús al Calvari amb la Creu a coll.
5. La Crucifixió i mort de Jesús.

Misteris de Glòria (dimecres i diumenge)
1. La Resurrecció del Senyor.
2. L'Ascensió del Senyor.
3. La Vinguda de l'Esperit Sant en forma de llengües de foc.
4. L'Assumpció de Maria Santíssima en cos i ànima al cel.
5. La Coronació de la Verge Santíssima per Reina i Senyora de cel i terra.

Acció de gràcies.
Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que cada dia rebem de la vostra generosa mà; vulgueu, Senyora, tenir-nos ara i sempre sota la vostra protecció i empar, i per més obligar-vos us saludem amb una Salve:

Déu vos salve Reina i Mare...

Avemaria trinitària...

Lletanies

Senyor, tingueu pietat
 Crist, tingueu pietat
 Senyor, tingueu pietat
Crist, oïu-nos
 Crist, escolteu-nos
 Pare celestial, Déu, tingueu pietat de nosaltres.
 Fill, redemptor del món, Déu
 Esperit Sant, Déu
 Santa Trinitat, un sol Déu
Santa Maria, pregueu per nosaltres.
 Santa Mare de Déu
 Santa Verge de les verges
 Mare del Crist
 Mare de l'Església
 Mare de la misericòrdia
 Mare de la divina gràcia
 Mare de l'esperança
 Mare puríssima
 Mare castíssima
 Mare virginal
 Mare sense corrupció
 Mare immaculada
 Mare amable
 Mare admirable
 Mare del bon consell
 Mare del Creador
 Mare del Salvador
 Verge prudentíssima
 Verge venerable
 Verge predicable
 Verge potent
 Verge clement
 Verge fidel
 Mirall de justícia
 Seu de saviesa
 Causa de nostra alegria
 Vas espiritual
 Vas honorable
 Vas insigne de devoció
 Rosa mística
 Torre de David
 Torre de marfil
 Casa daurada
 Arca de l'aliança
 Porta del cel
 Estel del matí
 Salut dels malalts
 Refugi dels pecadors
 Consol dels migrants
 Consoladora dels afligits
 Auxili dels cristians
 Reina dels àngels
 Reina dels patriarques
 Reina dels profetes
 Reina dels apòstols
 Reina dels màrtirs
 Reina dels confessors
 Reina de les Verges
 Reina de tots els sants
 Reina concebuda sens pecat original
 Reina al Cel assumpta
 Reina del sacratíssim rosari
 Reina de la família
 Reina de la pau

Anyell de Déu, que esborreu els pecats del món, perdoneu-nos Senyor.
Anyell de Déu, que esborreu els pecats del món, escolteu-nos Senyor.
Anyell de Déu, que esborreu els pecats del món, apiadeu-vos de nosaltres.
 - Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
 - Per a que siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem. Concediu Senyor Déu, als vostres servents, que frueixin de perpètua salut en l'ànima i el cos; i per la gloriosa intercessió de la Benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin després l'alegria eterna del cel. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.

----------------

Cinquè misteri de Glòria

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada