Goigs a sant Antoni de Pàdua. Sitges (Garraf, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS SANT ANTONI DE PADUA PIETOSAMENT VENERAT A L'ALTAR DE L'ECCEHOMO EXISTENT A L'ERMITA DE SANTA MARIA DEL VINYET DE SITGES.

Sant Antoni de Pàdua

Puix de Crist, alt testimoni
comprovat per sos favors,
us mostreu, oh Sant Antoni,
volgueu salvar els pecadors!

Fou Lisboa a Portugal,
urbs que amb vostra naixença
guanyà títols d'excel·lència
i el seu fill més genial.
Més gran que els millors senyors,
us mostreu...
...
Les coses que s'han perdut,
invocant-vos són trobades;
i en tempestes desfermades
calmeu ona i bufarut.
Espill de cèlics valors
us mostreu...

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Santuari de la Mare de Déu del Vinyet.
Foto: Enfo.

Entrada al Santuari. Foto: Jordi Carbonell.

Comentaris