Misteris de Glòria del Sant Rosari, de Mn. Cinto Verdaguer

El Primer: La triomfant Resurrecció de Crist Senyor nostre.


De la mort ressuscita
nostra Esperança,
i del món que visita,
les ombres llança.
Al sol de vostra cara,
de llum cenyida,
ressuscitau-nos ara
de mort a vida.

El Segon: L'Ascensió de Crist Senyor nostre.


Jesús puja a la Glòria
des d'una serra,
i canten sa victòria
los cels i terra.
A l'ànima que plora
la seva ausència
l'aconsole, Senyora,
vostra presència.

El Tercer: La vinguda de l'Esperit Sant.


Son Esperit l'Altíssim
als seus envia,
i amb foc d'amor dolcíssim
los encenia.
Baixau també en nosaltres,
divina flama,
i amam-nos uns als altres
com Déu nos ama.

El Quart: L'Assumpció de Maria santíssima.


Al cel, en ales d'àngels,
fóreu pujada,
de serafins i arcàngels
tota voltada.
Al Senyor que us eleva
a tanta glòria,
dels desterrats fills d'Eva
feu-li memòria.

El Cinquè: La Coronació de Maria santíssima.


De Reina l'Etern Pare
corona us posa;
lo Fill vos diu "sa Mare",
l'Amor, "sa Esposa".
Que per lo sant Rosari,
Verge Maria,
amb Vós pugam pujar-hi
al cel un dia.
Comentaris