Goigs a sant Anselm

GOIGS DEL GLORIOS SANT ANSELM ARQUEBISBE, CONFESOR Y DOCTOR DE LA IGLESIA LA QUE CELEBRA SA FESTA EN LO DIA 21 DE ABRIL.

Sant Anselm de Canterbury

De la Iglesia gran doctor
y defensor de Maria:
Siáu del que en vos confia
Anselm guia y protector.

De comptal familia nat
en Aósta del Piamont,
de las grandesas del mon
os trobáreu rodejat;
més las deixáreu de grat
al vèurer sòn poch valor.
...
La limpia Concepció
de Maria defensáreu,
y per lo mon propagáreu
ab escrits sa devoció;
á tot dogma aclaració
dáreu ab llum superior.
...
Puig sòu lo espant y terror
del vici y de la heretjia:
Siáu del que en vos confia
Anselm guia y protector.


Edició dels goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Comentaris