Goigs a la Mare de Déu del Remei

GOIGS DE PREGARIAS DE NOSTRA SENYORA DEL REMEY.

de Galligans tenia una gran devoció popular.
La imatge va ser destruïda el 1936.
L'altar de pedra i la devoció al Remei es va
traslladar a la 
Basílica de Sant Feliu de Girona,
on continua 
ben viva. Foto: Josep Maria
Goigs d'aquesta Mare de Déu...

Puig reynau sobre los Sants,
excellent y vencedora:
per los vostres goigs tan grans
daunos prest Remey Senyora.

Remediau per goig, Princesa,
del Arcangel Gabriel,
Remediau en nostra presa,
mirau nostre mal cruel;
Remediau ab vostres mans,
puig lo Fill tant vos honora.

Remediau, puig sent donzella
vau pari Deu verdader,
Remediau puig sou aquella
la que prest nos pot valer;
Remediau als desitjants,
mostrantvos consoladora.
...
Remediau y dau descans
al devot que vos adora,
per los vostres goigs tan grans
daunos prest Remey Senyora.Comentaris