Goigs als Sants Innocents. Bellmunt del Priorat (Priorat, Tarragona).

GOIGS EN HONOR DELS SANTS MARTIRS INNOCENTS, COMPATRONS DEL POBLE DE BELLMUNT. PROVINCIA Y ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.

Els Sants Innocents: primers màrtirs, per haver donat la vida per Jesús.

Puig del Rey la tiranía
Vos maná matar infants,
Ajudeunos cada dia
Gloriosos Mártirs Sants.

Los sabis Reys del Orient
Quant hagueren vist l'estrella,
Partiren en continent
Per visitar la Donsella
Y adorar al Messias
Per entre perills molt grants.
...
Veyentse Herodes burlat
Per los Reys del Orient,
Maná se fos ajuntat
Un exercit promptament
Que anessin sens pietat
A matar tots los infants.
...
Tot Bellmunt, ab molta dicha,
Per Patrons os ha aclamat,
No'l deixeu de vostra vista
En temps de necessitat,
En vostre poder confia
Especialment pels malalts.


Font: bibliogoigs

Bellmunt del Priorat, amb l'església de Santa Llúcia.
Foto: joan ggk.
El dia de Sants Innocents (28 de desembre) és molt especial a Bellmunt. La nit del 27 al 28 es fan bromes per tot el poble i l'endemà es fa una missa en honor als Sants Innocents.


Comentaris