Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS TRÁNSIT, ASSUMPCIÓ Y CORONACIÓ DE MARIA SANTISSIMA.

La Mare de Déu Assumpta

Puig de estrellas Mare pia
es vostra real corona:
Siau la nostra patrona
Reyna dels Angels María.

Un Arcangel gloriós
vos va portar la embaixada
de habervos l'hora arribada
del vostre tránsit ditxós,
quant en lo etern repós
que hi passasseu Deu volía.
...
Qual blanca paloma hermosa
qual rosa cándida y pura
resplandent pujeu la altura
Vara de Jessé preciosa
al Cel entrau magestuosa
dels Angels en companyía.
...


Comentaris