Goigs a sant Martí. Patró de Teià (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANT MARTÍ BISBE DE TOURS, PATRÓ Y TITULAR DEL POBLE DE TAYÁ, BISBAT DE BARCELONA. SA CELEBRA SA FESTA EN LO DIA 11 DE NOVEMBRE. Any 1869.

Sant Martí de Tours en un esgrafiat proper a l'església de Sant Martí de Teià.
Foto: Josep Maria.

Puix lo Cel coronará
Sempre vostra santedat:
Amparau Martí sagrat
Vostre poble de Tayá.

Nasquéreu y al mon entráreu,
No per vos, sino per Deu,
Guiántvos lo esperit seu
A la virtut que heretáreu,
Aqui descubrintse ya
Vostra gran felicitat.
...
A vos acudim postrats
O Martí nostre patró
Y en tota tribulació
Dexáunos aconsolats
Sempre á vos se clamará
En tota necesitat.

Nostre cor descansará
En vos sempre confiat:
Amparau Martí sagrat
Vostre poble de Tayá.Porta coronada amb una imatge de sant Martí
Foto: Carlos Pino Andújar

Detall. Foto: Josep Maria.

Comentaris