Mater Dei. Poema de Nadal de Mercè Bayona.

Mater Purissima de Domenico Morelli.

MATER DEI

I

Les valls de la jocunda Palestina
al trepig de tes plantes refloreixen;
els nards i llessamins s'entreobriren
a l'alè de la boca purpurina.

En sentir ta veu clara i argentina
dels rossinyols les arpes emmudiren,
les albes verges de Sió nodriren
son cast mirar de la fulgor divina.

Els serafins en terra es postraren
i al compàs de les cítares cantaren
nou himne a la Regina Celestial...

I el Verb Etern nomenant-te Mare
un jorn feliç va davallar del Pare
infantant-se en ton ventre virginal.

II

Devotament amorosides
somriuen al silenci capvespral
les roses blanques i florides
en la pau del jardí conventual.

Tremoladisses i ungides
de l'encís d'un amor primaveral
i dins dels pètals adormides
estotgen la puresa virginal

d'uns ulls de cel, i les carícies
de les mans albes de novícies
apomellant-les per l'Amat Diví

quan amb besllums de poesia
embalsamen el temple de Maria
amb el cor amorós a mig florir.

—Mercè Bayona i Codina, 1924—

.

Comentaris