Goigs a sant Antoni Abat

Sant Antoni Abat
Ermita de Sant Joan de Codolar

Puig de tots mals y desgracias
sou singular advocat:
Preserveu vostres devots
gloriós Sant Antoni Abat.

Noble vostre naixement,
pronosticá lo arrebol
ab que habiau de ser sol
per illustrar al orient:
Aixis anareu vencent
tots los límits de la edat.
...
Los traginers ab rahó,
de tants favors obligats
com de vos sempre han lograt,
acuden ab devoció:
A la vostra protecció
en totas necesitats.


Comentaris