Cant a la Mare de Déu: Bella sou Maria

Mare de Déu. Dibuix de Pau Morales

1. Bella sou Maria,
neta de pecat;
de la serp maligna
esclafeu el cap.
El cel va escollir-vos,
gran amor us té;
de gràcia sou plena
i ens donareu Déu.

2. Sou engalanada
plena de joiells;
amb goig us contempla
el poble fidel.
Amb crits d'alegria
Déu magnifiquem,
perquè va mirar-vos,
serventa fidel.

3. Sou imatge viva
i palau del Fill.
Consol us demana
el qui està en perill.
Lluminosa aurora,
Mare dels creients,
sou la mitjancera
dels favors de Déu.

4. Filla sou del Pare
i Mare del Fill
que de Vós va néixer
pel Sant Esperit.
Reina sou dels àngels,
primera entre els sants.
Tots a Vós, Maria,
volem venerar.


Comentaris