Goigs a sant Pere apòstol

GOIGS EN ALABANSA DEL APOSTOL SANT PERE

Sant Pere
Sant Pere de Cubells (Noguera) s. XIV. Museu de la Catedral de la Seu d'Urgell.

Príncep del Apostolat,
y de la Iglesia Pastor:
Siau, sant Pere, advocat
de  tot devot pescador.

Fou vostra patria ditxosa
Bethsaida en lo poble Hebreu,
vivint vida industriosa,
ab lo germá sant Andreu,
de pescar ab lo filat,
y una barqueta menor.

Estant un dia pescant
en lo mar de Galilea,
per sa vora caminat
Jesucrist, mostrá sa idea,
haventvos allí cridat,
per ser d'homes pescador.
...
Comentaris