Goigs de Nadal

GOIGS DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, QUAL FESTIVITAT CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 25 DE DECEMBRE.
Composts per P.P. y P.P. (Pau Parassols i Pi, prevere). Any 1871.

Naixement de Jesús.
Escena d'un retaule a la parròquia de Sant Pere Màrtir d'Escaldes (Andorra).
Foto: Josep Maria.

Puix per nostra salvació
en un pesebre habeu nat:
Accepteu Jesus amat
nostra humil adoració.

Del César lo manament
volgué lo Totpoderós
que medi ordinari fós,
perque tingués cumpliment
lo que habia á sa Nació
Miqueas profetisat.

A eix fi Joseph y María
á Betlem se dirigiren,
junt al portal se aculliren
dins una pobre establia;
puig ninguna habitació
los admetè en la ciutat.
...Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris