Goigs a sant Esteve. Vilanova del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS PROTOMARTIR SANT ESTEVE QUE SE VENERA EN LA PARROQUIA DE VILANOVA DE LA ROCA*.
*Nom antic del municipi, actualment Vilanova del Vallès.


Sant Esteve

O Prothomartyr glorios
de Jesu-Christ molt amát
als queus demanan socós,
siaulos sempre Advocat.

Vostra vida fou perfeta
de virtuts molt resplandent,
sens vicis lanima neta
molt pur, cast, y continent;
Per custodi virtuós
de viudes sou nomenat.
...
De mal de pedra curau
al devot que en vos confia,
y molt mes patroninau
als de vostra Confraria,
devant Deu ques poderós
per guardarnos del pecát.

Puix de pedres coronát
gosau del etern repós,
siaunos sempre Advocat
Sant Esteve gloriós.


La Parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, coneguda també per Santuari de Santa Quitèria, és molt antiga. Els seus vestigis documentals es remunten al segle X. Foto: Titan Aerofilms.

Interior. Foto: elparatge.com


Comentaris