Goigs a sant Esteve, patró de Granollers (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS PROTOMARTIR SANT ESTEVE.

Imatge de sant Esteve a l'entrada de l'església

Protomartir ple de amor,
A Jesu-christ consagrát:
En tota necessitat
siau nostre Protector.

Del Redemptor á la veu
la Sinagoga deixáreu:
La nova lley abrassáreu
encés en amor de Deu.
Seguíreu ab gran fervor
los camins de veritat.
...
La Vila de Granollers
que vostre amparo ha lográt,
per Patró vos te aclamát,
ab molts pobles del Vallés.
Presentaulos al Autor
de tota felicitat.
...
Puig que sou lo defensor
del que s'veu atribulát:
En tota necessitat
siau nostre Protector.


Església parroquial de Sant Esteve de Granollers
Foto: Toniher
Altar amb la imatge de sant Esteve i la representació del seu martiri
Foto: Enfo
Antic retaule de Sant Esteve de Granollers, ara al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Comentaris