Cobles als vuit dolors de Maria Santíssima

COBLES EN MEMORIA DELS VUIT DOLORS DE MARIA SANTÍSSIMA.

Mare de Déu dels Dolors
Catedral de Còrdova

Lo primer fou gran dolor,
Simeon profetisá,
per un contell de dolor
vostre cor á de passar:
puig Deu nos ha volgut dar
fruit del ventre de Maria,

contemplem los vuit dolors
que per vostre Fill sentireu.
Contemplemlos nit y dia
en honra y gloria del Senyor,
l'anima tingám salvada,
christians y pecadors.

Lo segon fou quant lo Angel
aparegué á Joseph;
que prenen son Fill y Mare
fugissen á Egipte prest;
perque Herodes lo malvat
vostre Fill matar volia.
...
Lo quart fou quant Pons Pilát
lo tragué tot sanguinós,
llagat y desfigurat,
que nol conexiau vos;
Ecce Homo li digué,
donantli mes agonia.
...

És més freqüent meditar sobre els Set Dolors de la Mare de Déu. En aquest cas dels Vuit Dolors s'hi afegeix el Dolor de Maria en veure a Jesús assotat i coronat d'espines —l'Ecce Homo—.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Edició urgellesa "collint aulives"
Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Edició urgellesa "al collir aulives"
Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Comentaris