Goigs a santa Perpètua. Vespella, al municipi de Gurb (Osona, Barcelona).

GOIGS DE SANTA PERPETUA, MÁRTIR, ADVOCADA PER MAL DE TRENCADURA. Any 1913.

Santa Perpètua

Vostres Goigs devotament
cantarem Perpetua amada:
perque'ns siau Advocada
devant Deu Omnipotent.

No sens voluntat Divina
Perpetua vos nomenareu,
peus ab gracia peregrina
milt virtuts Vos alcansareu;
preparant degudament
á Deu celestial morada.
...
En la Parroquia de Vespella
teniu Capella fundada,
ahont ab molta maravella
sou dels Pobles visitada;
curant molts de trencadura
y altres mals freqüentament.

En lo Cel perpetuament
seréu sempre ensalsada:
perque'ns siau Advocada
devant Deu Omnipotent.Ermita de Santa Perpètua, a la parròquia de Vespella, municipi de Gurb.
Foto: Joan Barrios Gutiérrez.
Foto: Bernat Codina
Interior de l'ermita.
Es diu que aquesta Santa protegeix els nadons; és per això que té una gran devoció entre els habitants de Sant Bartomeu, que cada any el dia 1 de maig van a visitar l'ermita i ofereixen una missa. Foto i més informació: Conèixer Catalunya.


Comentaris