La devoció de "La Sabatina" i els "Cinc primers dissabtes de mes"

—extret de "Devocions marianes" de mn. Joan Marquès i Suriñach. Ed. Albada, 1998.—

Mare de Déu del Sagrat Cor
Església parroquial de Sant Hilari Sacalm
Foto: Josep Maria
La SABATINA...

La Sabatina és la devoció que, ja antigament, es feia els dissabtes en moltes esglésies importants i catedrals. Es resaven algunes oracions especials en honor de la Mare de Déu i que li posaven el nom de Sabatina. Es pot practicar de diverses maneres, encara que normalment consisteix en cantar la Salve Regina o una altra antífona mariana.

Història d'aquesta devoció: Alguns autors opinen que l'Església ha dedicat els dissabtes en honor de la Mare de Déu perquè el Dissabte Sant la Verge Maria fou la que va conservar la fe en Jesús mort i enterrat. Aquell dia Ella guardava la fe de tota l'Església. Als voltants del segle X es va estendre la devoció de dedicar el dissabte en honor de la Mare de Déu. Uns segles més tard, a finals del XVI, Sant Pius V, en la reforma litúrgica que va realitzar amb motiu el concili Tridentí, va deixar establerts, per als dissabtes, l'Ofici i la Missa en honor e Santa Maria. La reforma litúrgica de Pau VI determinada pel concili Vaticà II ha enriquit els textos antics amb noves incorporacions, que són les actuals. Per tant, des de temps antics, el dissabte és considerat el dia marià per excel·lència.


Els CINC PRIMERS DISSABTES DE MES...

El 10 de desembre de 1925 la Verge Maria es va aparèixer a la Llúcia, una de les vidents de Fàtima, i li va fer una promesa semblant a la que el Sagrat Cor de Jesús havia fet a Santa Margarida d'Alacoque respecte dels nou primers divendres de mes. Li va dir: 
"Mira, filla meva, el meu cor ferit per les punxades d'espines que els homes em claven contínuament amb les seves blasfèmies i ingratituds. Almenys tu procura consolar-lo. Sàpigues que jo prometo assistir a l'hora de la mort, amb les gràcies necessàries per a la salvació eterna, tots aquells que en els primers dissabtes de cinc mesos seguits es confessin, rebin la sagrada comunió, resin una part del Rosari i em facin companyia durant un quart d'hora meditant sobre els quinze misteris del Rosari amb intenció de donar-me reparació".
El Puríssim Cor de Maria
Catedral de Barcelona
Imatge de Vicenç Vilarrubies (1942)
Foto: Josep Maria
L'Església ha beneït aquesta excel·lent devoció mariana. El que vol la Mare de Déu és que no caiguem a l'infern, sinó que anem al Cel. 
La devoció els cinc primers dissabtes de mes en honor del Cor Immaculat de Maria consisteix a fer les pràctiques de:
. Meditar durant 15 minuts els misteris del Rosari amb la intenció de reparar el Cor Immaculat de Maria.

La promesa de la Mare de Déu és: als qui facin aquestes pràctiques durant cinc primers dissabtes de mes seguits, els assistirà en l'hora de la mort amb les gràcies necessàries per a la salvació eterna.


.

Comentaris