Cobles al Cor de Jesús, per a l'Octava de Corpus (any 1829)

Sagrat Cor de Jesús.
Ca la Mercè Fàbrega de Sant Hilari Sacalm. Foto: Josep Maria.

Puix que un incendi de amor
dins de Vos está reclos:
Dulcissim Cor de Jesus
Inflameu lo nostre cor.

San Joan en profecia
á Gertrudis li va dir
que per lo temps á venir
vostre amor sens mostraría,
perque s' manifestaría
al Mon aqueix gran Tresor
Dulcissim...
De flamas tot rodejat
lo gran amor esplicau,
la creu y espinas mostrau
ab la llaga del costat;
tot ho causa lo pecat
contra Vos Deu y Senyor:
Dulcissim...

Ab amorós sentiment
vos quexau dels pecadors,
per no plorar los errors
de tan gran atreviment;
y jo, Senyor, poch atent
vos ocasiono l' dolor.
Dulcissim...

Lo endemá de la Octava
de Corpus, voleu que sia
de vostra festa lo dia
quel' devot fiel desitjava;
per asso tan suspirava
molts anys ha vostre amor.
Dulcissim...

En dia tan senyalat
voleu que los pecadors
contemplen los grans favors
que los feu sacramentat;
donant en temps tan sagrat
à tots singular favor.
Dulcissim...

Que en Espanya regnaria
devoció tan cordial
digué la veu celestial,
y s' cumpleix la profecia;
puix mes y mes cada dia
aumentau lo nostre amor.
Dulcissim...

Als que devots vos veneran
haveu promes lliberal
en la mort gracia final
si en vostras honras s' esmeran;
per axo de Vos esperan
plens de ditxal' be major.
Dulcissim...

Veniu pues devotament
Cristians á la oficina,
sent la nostra medicina
eix Santissim Sagrament;
bebeu de exa font patent
tan suau y dols licor.
Dulcissim...
El Sagrat Cor de Jesús

Comentaris