Goigs a sant Joan Baptista. Riudaura (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT JOAN QUE SE VENERA EN UNA CAPELLA SITUADA EN LO TERME DE RIUDAURA. BISBAT DE GERONA. Any 1885.

Sant Joan Baptista a l'altar de l'ermita de Sant Joan de la Font.
Retall d'una foto del bloc Des de Bianya.

Cantarém vostres llahors,
ab devoció y alegría:
en Vos nostra Fé confía,
Sant Joan molt gloriós.

Lo Arcángel Sant Gabriel
previngué á Zacharías,
deixás las melancolías,
que tindría un fill del Cel,
de mil gracias enriquit,
y lo nom Joan sería.
...
A los devots consolau
de Riudaura en la Capella,
y de una font cerca de ella,
ab salút los regalau;
los suspirs ohiu piadós,
que l'afligit vos envía.

Alcansau etern repós
després de nostre últim dia:
en Vos nostra Fé confía,
Sant Joan molt gloriós.Ermita de Sant Joan de la Font a Riudaura. Fotos: Josep Maria.
Clica a l'anterior enllaç per a més resolució.La font del costat de l'ermita: "la font de Joan". Alimenta el torrent que porta aigua fins al poble, on conflueix amb la riera de Riudaura.

Detall de la font

Pedró de Sant Joan Petit anant cap a l'ermita

Detall del pedró. Fotos: Josep Maria.


Comentaris