Oració o benedicció de viatge

L'Arcàngel sant Rafel acompanyant a Tobies en el seu viatge. Catedral de València.

Oració - Benedicció de viatge

Que per la intercessió de la Benaurada Verge Maria tinguem un bon viatge i que el Senyor ens dirigeixi en el nostre camí i els seus àngels ens acompanyin. En el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant.
- Amén.
- Sant Rafael. Pregueu per nosaltres.

---

El Senyor omnipotent i misericordiós ens dirigeixi pel camí de la pau i de la prosperitat; i l'Àngel Sant Rafael ens acompanyi en el viatge per tal que amb pau, salut i goig puguem tornar a les nostres cases.

—Canviarem els temps verbals de les anteriors oracions segons qui les resi o a qui vagin dirigides—

.

Comentaris