Goigs a santa Casilda. Parròquia del Sant Àngel Custodi a Hostafrancs de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA CASSILDA, ESPECIAL ADVOCADA CONTRA TOT FLUIX DE SANCH, ESTERILITAT, CAYGUDAS Y ALTRES MALALTIAS. QUAL IMATJE SE VENERA EN LA PARROQUIA DEL ANGEL CUSTODI DE BARCELONA: SA FESTA ES À 9 D'ABRIL. COMPOSTS PER F. S. Any 1871.

Santa Casilda de Toledo

En mitg d'angels col·locada
Gosau eterna ventura,
Cassilda, en tota amargura
Sigau la nostra advocada.

Era en lo setgle nové
Quan vinguereu en eix mon,
Vostre pare dit Canon
Rey de Toledo sigué:
La lley de Mahoma impura
Com ell n'haveu professada.
...
Conserven lo vostre cos
Toledo y Burgos ensemps,
En perills y contratemps
Troben lo remey en vos:
Als malalts alcançau cura
Y bon part á les prenyades.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Goigs en castellà...

Parròquia del Sant Àngel Custodi de Barcelona. Foto: Google Maps.

Dibuix de l'església. (Font de la imatge).


Comentaris