Goigs a sant Carles Borromeo

GOIGS EN LLAHOR DE SANT CÁRLOS BORROMEO, ARQUEBISBE Y CARDENAL. QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 4 DE NOVEMBRE. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA.

Sant Carles Borromeo

Puix llum de prelats sou vos
Y dels feels segura guia;
Borromeo venturòs
Mostreunos del cel la via.

Italia la patria os dona,
Y 'l cel vostre naxament
Anunciá ab un gran portent
En lo antich castell d' Arona:
Tant bon punt foreu nat vos
D' hermosa llum se cobria.
...
Oiu Sant desde la gloria
Los clamors que os enviem
De Deu y vos esperem
La mes complerta victoria:
Ab vostre bras poderós
Acabeu tanta anarquia.


Imatge del sant a Arona, la seva població natal.
Foto: viquipèdia

Comentaris