Pregària a la Mare de Déu: Us demanem, Mare de Déu...

Mare de Déu Antiga
Parròquia de Riudellots de la Selva
Talla gòtica d'alabastre del segle XV, restaurada i retornada al culte l'abril de 1994.

Us demanem, 
Mare de Déu i mare nostra,
que sentim sempre la pau del Senyor.

Que la nostra mirada
sigui sempre neta i clara.

Que els nostres llavis
pronunciïn només
paraules d'encoratjament.

Que el nostre pas sigui ferm,
i la nostra actitud valenta.

Que el nostre cor 
estigui sempre obert per estimar tothom.

Que els nostres passos ens dirigeixin  
cap allà on podem ser útils.

Que la nostra vida 
sigui radiant i generosa,
com la vostra, Mare de Déu. 


—de Lelotte, oració inclosa darrera una estampa amb la imatge de la Mare de Déu Antiga—

.

Comentaris