Goigs a Santa Tecla, verge i màrtir, patrona de la ciutat de Tarragona (Tarragonès, Tarragona).

GOIGS EN LLAOR DE LA GLORIOSA VERGE I MARTIR SANTA TECLA EXCELSA PATRONA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA.

Santa Tecla

Sou per Tarragona amada,
Santa Tecla, gran Patrona:
fortalesa dau-nos sempre,
i en la mort, una hora bona.

En tot fóreu preciosa,
de noble faç i formosa,
rica en béns però pagana...
mes per la fe cristiana
esdeveniu més famosa.
Vostra parla sobirana,
arreu va fer obra bona.
...
Vós per dolça protectora
i amorosa defensora,
sou per tots ací pregada.
Dels morents santa advocada.
De la vera fe Doctora.
Protomàrtir admirada
i model de tota dona.GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE, APOSTOLA, DOCTORA, Y PROTOMARTYR DE LAS DONAS SANTA TECLA, DEIXEBLA DEL APOSTOL S. PAU, ADVOCADA DELS AGONIZANTS, PATRÒNA DE LA PROVINCIA TARRACONENSE, Y PARTICULAR DE LA FIDELISSIMA, UNICA, EXEMPLAR, Y CORONADA CIUTÀT, Y SANTA METROPOLITANA IGLESIA DE TARRAGONA, PRIMADA DE LAS ESPANYAS.
Any 1731.

Santa Tecla, verge i màrtir

Tecla de tots aclamada
gran Patrona
ajudaunos ara, y sempre,
y en la mort per l'hora bona.
...
Puix sou nostra Protectora,
Defensora,
Verge, Apostola sagrada,
de Agonizants Advocada,
gran Doctora,
Protomartyr afamada,
y modèlo à tota Dona
gran Patrona,...Comentaris