Goigs a santa Cecília. Santa Cecília de Montserrat (Bages, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA, VERGE, Y MARTYR, SANTA CECILIA, LA RELIQUIA DE LA QUAL SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA CECILIA DE MONTSERRAT.

Santa Cecília

Puig de Deu sou tan amada
y exaltada.
Siáu nostra protectora
Cecilia gran senyora.

De sanch molt noble nasquereu,
quant vereu,
ab una llum soberana
quant poch es noblesa humana,
emprenguereu
ser perfeta Christiana
que à la noblesa mes alta
vos exalta.
...
Vostra reliquia Sagrada
col·locada
en mitx del alt Montserrat
en lo consol desitjat
adorada
del coix, del ciego, y trancat:
es per tots los mals divina
medicina.
...
Parroquia y Devots queus aman
à vos claman.
Siáu nostra protectora
Cecilia gran senyora.Santa Cecília de Montserrat. Foto d'Anna Ortega
Antiga abadia benedictina, al terme de Marganell, a la muntanya de Montserrat. Fins al 1954 va residir-hi una comunitat de monges benedictines. És el primer monestir documentat a la muntanya de Montserrat.

Comentaris