Goigs a sant Teobald. Capella de l'antic Seminari de Barcelona. Raval de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS S. THEOBALDO CONFESSOR, QUE SE CANTAN EN LA CAPELLA DEL COLLEGI DEL ILLUSTRISSIM SENYOR BISBE DE BARCELONA. Any 1730.

Sant Teobald
Puix gosàu etern repòs,
y en la terra tanta fama,
socorreu al quius reclama
Sant Theobaldo gloriòs.

Dos anys antes de ser nat
vostres Pares alegraren,
dos Sants que profetisaren
vostra excelsa santedat:
Benjamí de Deu amat
sou de tots molt preciòs.
...
Ditxosos los dest Raval,
queus tenen per Advocat,
per no caurer en pecat,
y librarse de tot mal:
Tot socorro puntual
tindrà Barcelona en vos.

Puix ab Deu sou poderòs,
y molt propici al quius ama,
socorreu al quius reclama
Sant Theobaldo glorios.


GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT THEOBALDO CONFESOR, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DEL DEPARTAMEN DE LAS DONAS DE LA PROVINCIAL CASA DE CARITAT DE BARCELONA. SE CELEBRA LO DIA 30 DE JUNY. Any 1856.

Las Donas que aqui están
os veneran protector
per alcansar del Señor
consol en la necesitat
serviulas de llum y guia
com á Pare cariñós.

El lloc on es venerava a sant Teobald és l'antiga capella de l'actual Casa de la Caritat.
El 1362 les Canongesses de Santa Maria de Montalegre o de l'Alegria, que estaven establertes on ara hi ha La Conreria de Tiana, construeixen un monestir a la cantonada dels carrers Montalegre i Valldonzella de Barcelona. El 1593 l'orde d'aquestes monges desapareix i l'edifici passa a ser el Seminari Episcopal de Nostra Senyora de Montalegre de la Ciutat de Barcelona, fins l'any 1772. El 7 d'abril de 1772, el Seminari Conciliar de Barcelona va ser traslladat a l'Església de Betlem, a la Rambla, fins al 1878, en què es traslladà al carrer Tallers. Finalment l'any 1882, es traslladà a l'edifici actual del carrer Diputació.
El 1802 Carles IV hi establí la Casa de la Caritat en l'antic edifici del Raval.

La devoció a sant Teobald ja existia en temps de les monges de Montalegre amb culte públic, tal com diuen els Goigs. De fet estava considerat com l'advocat protector del barri del Raval. El Seminari va continuar aquesta tradició pietosa amb la incorporació del patronatge del sant en les "ordinacions" del bisbe Lluís Sans l'any 1614. La festa se celebrava el dia 6 de juliol. Els dies de festa assenyalada, els seminaristes, després de cantar la pregària nocturna de Completes, cantaven també els goigs a lloança de sant Teobald.

—més informació al llibre "El Seminari de Barcelona (1593-1917)" d'Enric Subirà i Blasi. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.—

Casa de la Caritat, al Raval de Barcelona. L’actual església de Santa Maria de Montalegre es va construir en substitució de l’antiga església medieval que les monges de la Cartoixa de Montalegre van fer construir al segle XIII i que havia quedat petita. Foto: pere prlpz.

Església de Santa Maria de Montalegre, on havia estat l'antiga i petita església de les monges de la Cartoixa de Montalegre. Foto: Zarateman.


Comentaris