Goigs al Sant Crist de La Racó. S'Arracó al municipi d'Andratx (Mallorca).

GOIGS DEL SANTISSIM CRISTO DE LA RACÓ.


Pues en Creu crucificat
Patiu per los pecadors;
Perdonau nostron pecat,
Crucifici glorios.

Del cel à terra abaxareu
Enviat del Pare Etern,
A los pastors alegrareu
Quant nasquereu en Betlem:
Alegrau dons nostras animas
Donantnos etern repos.
...
Vostra Figura sagrada,
Par nostra salvació
Heu dispost sia aportada
En este lloc de la Racó:
Perque el dimoni malvat
No entràs en nostros cors.
...
Pues estàm aqui postrats
Suplicant vostros socors;
Perdonau nostron pecat,
Crucifici glorios.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Església del Sant Crist de S'Arracó, al municipi d'Andratx.
Foto: Ma. Dolores Losada.

Interior de l'església presidida pel Sant Crist.
Foto: visit-andratx.com


Comentaris