Goigs al Sant Crist de Llasseres. Arles (Vallespir, França).

GOIGS A LA DEVOTA IMATGE DEL SANT CHRIST DE LLASSERAS.

Crist del Missal d'Arles

Desde aqueix trono sagrat,
ahont resplandeix vostre amor:
Vulláu socórrer, Senyor,
á tota necessitat.

Aquí vostra amor convida
á tot pecador rendit
ab un menjar exquisit
desde aqueix arbre de vida,
aquí vostre amor nos crida
per lo més felís estat.
...
Aquí los vehins devots
de aquest lloch dit de Llasseras
rendeixen ab totas veras
sos afectes y sos vots;
de Vos, donchs, esperam tots
gracies per aquest veinat.


Mas les Llasseres. Foto: Can Partere.


Comentaris