Fletxes als cors dels pecadors


Converteixte, pecador,
crida Deu desde la Creu;
no sias sort, óu ma veu.

A tot pecador malvat
ofereix Deu lo perdó
en aquesta Missió.

Deu te crida, y fas lo sort,
peró ay! que temps vindrá
en que Deu no te ohirá.

Obra, pecador, los ulls,
y mira lo mal estat,
es que estás per lo pecat.

Per esperar á despres
á confessar sos pecats,
molts n'hi ha de condemnats.

Desengányat, pecador,
tu has confessat molt mal
callant lo pecat mortal.
...

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris