Els Set Goigs de la Mare de Déu de la Pietat

LOS SET GOIGS DE LA VERGE MARIA DE PIETAT

Mare de Déu de la Pietat

En lo mon pus sou dotada
dels set Goigs mare de Deu
daltres set sou heretada
en los cels com merexeu.

Lo primer es verge pura
en lo grau que possehiu
mes que tota creatura
tal gloria vos sentiu
apres de Deu la mes honrrada
del restant sou y sereu
de nosaltres advocada
en los cels com merexeu.
...
Lo sete es que sou certa
que tals Goigs may finaran
ni sereu james deserta
ans per tostemps duraran
alegrau vos donchs amada
ab Iesus com fer soleu
verge mare sou pujada
en los cels com merexeu.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris