Goigs al Sant Crist. Aiguafreda (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DE LA DEVOTA IMATGE DEL SANT CRIST D'AIGUAFREDA DE DALT.

Imatge del Sant Crist de l'església de Sant Martí del Congost, a Aiguafreda de Dalt.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya.

Puix voleu tenir l'estatge
en eix lloc tan isolat:
Protegiu-nos Santa imatge
de Jesús Crucificat.

Es antic com les centuries
d'Aiguafreda el temple humil,
entre ubagues i boscúries
i cingleres a dret fil.
Bella flor en trist paratge,
l'alegria li ha tornat.
...
Sant Martí n'és la poncella
mès gentil d'aquest test d'or,
fins que Vós, divina estrella,
hi floriu amb més olor,
sols per rebre l'homenatge
de la gent d'aquest veïnat.
...
Puix en mig d'aquest boscatge
voleu ser, Sant Crist, honrat:
Protegiu-nos, santa imatge,
de Jesús Crucificat.

Restauració del Sant Crist d'Aiguafreda de Dalt
Foto i més informació: Ajuntament d'Aiguafreda

Església de Sant Martí d'Aiguafreda de Dalt.
Foto: Maria Planas Aulet.


Comentaris