Goigs de l'Exaltació de la Santa Creu

GOIGS DE LA EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU, QUAL FESTIVITAT CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 14 DEL MES DE SETEMBRE.


Ja que nostra redempció
per Cristo en vos fou obrada:
Siau, ó Creu, exaltada
de tots ab fè y devoció.

Lo pal y serp que Moysés
en lo desert exaltá,
ab que de mort deslliurá
al qui ab fervor los mirés,
foren ja en tal ocasió
de vos figura acabada.
...
O Creu, lo mes fort escut
de tot lo poble cristiá;
en vos remey trobará
lo afligit que á vos acut,
si es ab devota oració
vostra virtút invocada.

Ja que ab impia aversió
de alguns sou vos profanada:
Siau en cambi exaltada
per nostra fiel devoció.


Comentaris