Goigs al Sant Crist. Masies de Roda (Osona, Barcelona).

GOIGS DE LA IMATGE DE CRIST CRUCIFICAT QUE ES VENERA EN L'HERMITA DE SANTA MAGDALENA, DE CONANGLA DE SALOU, EN LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE RODA DE TER, BISBAT DE VICH.


Diguem tots amb gran dolor
a Jesús en creu clavat:
Misericòrdia, Senyor,
perdoneu nostre pecat.

Mireu en un pal clavada
del Déu-Home la esculptura
tan crudelment maltractada
que ni d'home té figura;
tants dolors, o pecador,
a ton Déu tu els has causat.
...
Pels mèrits de tant dolor
que en la Santa Creu sofríreu,
per la sang de gran valor
que és preu amb què ens redimíreu;
que es parteixi nostre cor
pel dolor d'haver pecat.

Puix de tots sou Salvador
i tant us havem costat:
Misericòrdia, Senyor,
perdoneu nostre pecat.


Font: Antoni Prat i Puig.


Font: Manel

La llegenda del Sant Crist de Santa Magdalena diu que a dins de l'ermita hi havia antigament un Sant Crist que era molt estimat. Segons la tradició a aquesta imatge, que fou cremada durant la Guerra Civil, li creixien les ungles i era l'ermitana l'encarregada de tallar-les-hi. Era molt venerat per les dones prenyades. També el treien quan convenia que plogués.

Ermita de Santa Magdalena de Conangle de Salou, al municipi de Les Masies de Roda.
Entorn el 1955, l'ermita de Santa Magdalena de Conangle fou restaurada per la família Baurier que manà fer-hi algunes obres de reforma, recuperant-ne l'ús i la devoció per a tota la comarca: enjardinaren els voltants, arranjaren els camins d'accés, i el 1960 hi adossaren el claustre neoclàssic del convent de carmelites descalços de Sant Josep de Vic, que l'any 1984 fou cobert amb teules. Foto: Roland Lopez.

Interior de l'ermita.
Foto: Jaime f


Comentaris