Pla dolorós del Cor de Maria

PLAN DOLORÓS DEL COR DE MARIA, QUE LAMENTANTSE DE SAS PENAS, DONA AMOROSAS QUEIXAS Á SOS FILLS. Any 1868.

Mare de Déu dels Dolors

Parat fill... entra ab ternura
en la estancia de mon cor:
ay fill! mira si hi ha un dolor
igual á tanta amargura.

Ohiu los tristos clamors
de mas penas, y veniu
los que ja apenas viviu
olvidar de mos favors.
...
Teniu, fills, á la memoria
mas penas, doleus de mi,
que nous fallaré en la fi,
alcansantvos gracia, y gloria;
lo amant devot, que ab mi ploria
en sa mort me té segura.
Ay fill! mira si hi ha un amor
igual a tanta dulzura.


Edició de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Edició de Cassà de la Selva.
Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Comentaris