Goigs a la Santa Creu, titular de l'església de Padrinàs, a la Vansa i Fórnols (Alt Urgell, Lleida).

GOIGS A LLOANÇA DE LA SANTA CREU TITULAR DE L'ESGLÉSIA DE PADRINÀS, BISBAT D'URGELL, ON SE CELEBRA LA SEVA FESTA EL DIA 14 DE SETEMBRE.


Per la fruita beneïda
de perdó que al món porteu,
coroneu la nostra vida,
gloriosa Santa Creu!

Pel pecat d'Adam i Eva
fou perdut el paradís.
Si la gràcia un arbre ens lleva,
en fa l'home enyoradís.
L'esperança treu florida
que un altre arbre ens sigui deu.
...
Quan naixem, l'Església ens dóna
vostre signe beneït.
Us tenim per companyona
cada dia i cada nit.
Quan la vida ens és finida,
de la tomba el clos guardeu.

Padrinàs, vila posada
sota el vostre sant recer,
si prospera la fillada
creixerà l'amor també;
quan el temps d'estiu convida,
més nombrosa la veieu.

Quan sentiu que Déu ens crida
i la mort ens duu sa veu,
coroneu la nostra vida,
gloriosa Santa Creu!El poble de Padrinàs. Foto: monteditorial.
Padrinàs. Foto: Josep Llop Vallverdú.


Comentaris