Laments del pecador penedit

LO PECADOR ARREPENTIT DE SAS CULPAS Y PECATS, PLORANT Y DEMANANT MISERICORDIA, POSTRAT ALS PEUS DE CRISTO CRUCIFICAT.


¡O Jesús! ¿qui'us ha posat clavat
De peus y de mans, Deu meu, en la creu?
Ay! que'us miro mort aquí per mi;
Y puig Vos estau axí,
¿Cóm no moro de dolor,
Quant vos veig, ó Redemptor,
Clavat en la creu per mi?

Quant vostra figura miro, suspiro,
Quant vostra imatge adoro, ploro,
Quant de amor veig tal portento, lamento:
A vostres peus me presento,
Senyor, ab un cor contrit,
Y dels pecats penedit,
Suspiro, ploro y lamento.
...
Quant vostre amor considero, espero,
Que voldréu darme de gracia la gracia,
Y dels enemichs victoria y gloria:
Bè sò del mon una escoria;
Mes atenent que sóu Vos
Tan bo y misericordiós,
Espero la gracia y gloria. Amén.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris