Goigs a la Mare de Déu de Sentfores. Sant Martí de Tous (Anoia, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE NTRA. SRA. DE SENTFORES QUE ES VENERA A LA SEVA ERMITA DE ST. MARTÍ DE TOUS.

Mare de Déu de Sentfores
Foto: Juan Nolla

Si heu oït a totes hores
els que a Vós han acudit,
Verge i Mare de Sentfores
protegiu-nos dia i nit.

Escolteu el gran missatge
de l'arcàngel Gabriel
proclamant vostre esclavatge
al Senyor de terra i cel.
Déu i l'home d'aleshores
dintre vostre s'han unit.
...
Sant Martí de Tous invita
que tothom acudi a Vós
i us manté una bella ermita
de tres segles, molt joiós.
Dintre d'ella i als afores
quins consols tots hem sentit!Uns altres Goigs a la Mare de Déu de Sentfores

Santuari de la Mare de Déu de Sentfores
Foto: Àngela Llop

Ofrena de flors a la Mare de Déu a l'exterior de l'ermita
Foto: Montclar

Mare de Déu de Sentfores al Camí dels Degotalls de Montserrat
Foto: Josep Maria

Font del Santuari de la Mare de Déu de Sentfores
Foto: Àngela Llop


Comentaris