Goigs a sant Roc. Massanes (La Selva, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT ROCH ADVOCAT CONTRA LA PESTILENCIA QUE ES VENERA A LA PARROQUIA DE MASSANAS. BISBAT DE GIRONA.

Sant Roc

Déu etern per sa clemencia
a vós Sant Roch nos ha dat
perque'ns fosseu advocat
en lo temps de pestilencia.

Sent ja vella vostra Mare
y sens fill ningun tenir
volguè Déu sos prechs ohir,
y los prechs de vostre Pare:
y per voluntat divina
foreu concebut y nat;
y per ells adoctrinat
en bona y santa Doctrina.
...
En época molt recient
Massanas vos invocaba,
quant lo cólera demaba
los pobles del continent:
y com per gran maravella
ni un cas lo poble'n tingué
son vot complirvos volgué
y vos feu nova capella.Ermita de Sant Roc a Massanes
Foto: Araceli Merino

Interior. Foto: JO P.


Comentaris