Goigs a sant Miquel. Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DE S. MIQUEL DE FONTFREDA. TERME DE MAÇANET DE CABRENYS. BISBAT DE GIRONA.

Sant Miquel

Qui voldrá ser exaltat
en la terra y en lo Cel,
prenga per son advocat
al Arcangel Sant Miquel.

Princep es de gran valia
Arcangel superior,
en suprema gerarquía
exaltat per lo Senyor:
Qui voldrá ser coronat
y vestit de inmortal vel.
...
Dintre aquesta fondalada
l'epidemia no hi ha entrat
desde que está defensada
per capdill tant esforsat:
Qui vulgui esser deslliurat
d'un enemich tant crudel.
...


Església de Sant Miquel de Fontfreda a Maçanet de Cabrenys.
Foto: salines-bassegoda.


Comentaris