Goigs a la Mare de Déu del Roser

Majòlica de la Mare de Déu del Roser
a la plaça del Dr. Josep Maria Jordà, rector de Vilademuls. Foto: Josep Maria.

Sou Verge pura
en lo grau que posseiu,
mes que tota criatura,
puig tanta gloria teniu;
de Déu sou la mes honrada,
i el restant sou i sereu.

Sigueu la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Verge beneïda
dèu insens al vostre fill,
per un voler de Déu consigna
llum de gracia sou espill;
bé'n sereu glorificada
en los paers que vos hi feu.

Verge santa
en la cort celestial,
claretat llançau bastanta,
tot lo mon iluminant;
tot lo mon iluminareu
mes que'l Sol en l'orient.

Es que us obeixen
sants i santes fent honor,
per aquells qui us coneixen
Mare sou del Salvador;
oh Regina i coronada
gloria sou del regne seu.

Es que us remunera
lo Senyor vostres torments
en lo vostre se'ns espera
d'aquest goigs tan excelents;
mai se perd de vos soldada,
qui us serveix bé, el satisfeu.

Es que'n sou vestida
d'un cos glorificat
per a estarvos ben unida
prop la Santa Trinitat;
dels serafins proposada
i el restant sou i sereu.

Es que'n sou ben certa
que sos goigs mai finiran,
no'n sereu jamai deserta,
ans per tot temps duraran;
alegreuvos, doncs, amada
amb Jesús al ferse Déu.

Es cambra sagrada,
Mare d'un Déu eternal,
bon Jesús prengué posada
la nit santa de Nadal;
avui triomfant resucita
Jesucrist Redemptor meu.


Comentaris