Goigs a Santa Anna. Sant Martí Sacalm - El Far (La Selva, Girona).

GOIGS DE LA GLORIOSA ANTA ANNA QUES'S VENERA EN SA PROPIA CAPELLETA PROP DEL SANTUARI DEL FAR EN LA PARROQUIA DE SANT MARTI SACALM. BISBAT DE VICH.

Imatge de santa Anna, mare de la Mare de Déu.
Capelleta prop del Santuari del Far. Foto: Josep Maria.

Puig de la Verge Maria
foreu mare carinyosa,
de Joaquim Santa Esposa
Protegiunos nit y dia.

De la rutilant Aurora
de qui nasqué 'l Diví Sol,
Vos foreu digna penyora
d'estimació y de consol.
Y donchs sou la caudalosa
y de gracia abundant via.

De Vos la Verge María
nasqué pura, Immaculada,
quan tot lo mon vos tenía
per estéril senyalada.
Puig convertireu ditxosa
la tristesa en alegría.
...
Una Capella teniu
prop de la Ermita del Far
hont solícita aculliu
á qui vos vé á visitar.
Y puig que á tots generosa
doneu gracias á porfía.
...
Quant venen de S. Martí
y d'Amer vostres devots
vos los confortau á tots
donantlos felis camí.
Fins la costa fadigosa
del Grau fan ab alegría.


Uns altres Goigs a Santa Anna del Far

Ermita de santa Anna

Interior de l'ermita de santa Anna. Foto: Josep Maria.

Muntanya d'El Far


Comentaris